CONVOCATOR NR.236/13.11.2018 al Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor S.N. Aeroportul Internaţional Timişoara – “Traian Vuia” S.A cu Completare la ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor S.N. Aeroportul Internaţional T

Consiliul de Administraţie al S.N. Aeroportul Internaţional Timişoara – “Traian Vuia” S.A., cu sediul în com. Ghiroda, str. Aeroport nr. 2, jud. Timis, având nr. înmatriculare la ORCT J35/1183/1998, Cod Fiscal RO 11178217,

convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor în baza art. 117 din Legea nr. 31/1990, la data de 17.12.2018, ora 1000, la sediul Ministerului Transporturilor, Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sector I, cu următoarea ordine de zi:

1.    Aprobarea înaintării judecatorului delegat de pe lângă Registrul Comerţului propunerii de numire a evaluatorului autorizat ABA MANAGEMENT SRL, cu sediul social în Timişoara, Str. Stuparilor, nr. 10, jud Timis, CUI 3686664 din data de 05.04.1993, cu nr. de ordine în Registrul Comerţului J35/1416/25.03.1993, având autorizaţie de membru corporativ nr. 0074/01.01.2018 (ANEVAR), în vederea evaluării  terenurilor înscrise în CF 406095 Ghiroda şi CF 400528 Ghiroda, ce fac obiectul trecerii din domeniul privat al statului în patrimoniul S.N. AIT-Traian Vuia S.A., potrivit procedurii stabilite de H.G. nr. 834/1991 pentru stabilirea şi evaluarea terenurilor aflate în patrimoniul societăților comerciale cu capital de stat., la valoarea de piață, în conformitate cu prevederile art. 38, 39 şi 215 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale.

2.    Împuternicirea preşedintelui Consiliului de Administraţie dl. Mocan Marian Liviu  pentru a semna în numele acţionarilor procesul-verbal al şedinţei şi hotărârile Adunării Generale a Acţionarilor S.N. «Aeroportul Internaţional Timişoara – Traian Vuia» S.A.

3.    Împuternicirea secretarului Adunării Generale a Acţionarilor – Trăistaru Antonina, pentru îndeplinirea formalităţilor de înregistrare a menţiunilor corespunzătoare la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Timiş, inclusiv  de semnare a formularului nr.30 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi de publicare a prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României partea a IV-a, în conformitate cu art. 17 alin. (6) din Statutul Societăţii (HG 1096/2008).  

4.    Aprobarea contractării de la BANCPOST S.A. („Banca”) a unei facilităţi de credit, în conformitate cu prevederile art. 14 alin.(7) lit.q şi lit.r din statutul SN AITTV SA în sumă de 25.000.000 LEI pentru finanțarea/refinanțarea a 100% din valoarea fara TVA a cheltuielilor pentru obiectivul ”Terminal sosiri curse externe pasageri”, pentru o perioadă de 12 ani şi a unei Linii de credit revolving,  în sumă de 2.000.000 LEI pentru finanțarea/refinanțarea în proporţie de 100% a TVA-ului aferent cheltuielilor pentru obiectivul ”Terminal sosiri curse externe pasageri”, pentru o perioadă de 3 ani  conform Memoriului justificativ nr.7237/15.11.2018.

5.    Aprobarea contractării de la BANCPOST S.A. („Banca”) a unei facilităţi de credit, în conformitate cu prevederile art. 14 alin.(7) lit.q şi lit.r din statutul SN AITTV SA în sumă de 51.620.000 LEI pentru finanțarea a 100% din valoarea fără TVA a cheltuielilor pentru obiectivul ”Achiziţie autospeciale PSI şi sistem integrat pentru controlul securităţii”, pentru o perioadă de 3 ani și a unei facilitati de credit în sumă de 9.800.000 LEI pentru finanțarea în proporţie de 100% a TVA-ului aferent cheltuielilor pentru obiectivul ”Achiziţie autospeciale PSI şi sistem integrat pentru controlul securitatii”, pentru o perioadă de 3 ani şi conform Memoriului justificativ nr. 7244/15.11.2018.

6.     Împuternicirea dlui. Idolu Iulian Daniel în calitate de Director General  al Societăţii și a dlui Ursu Marius în calitate de Director Economic,  să negocieze/să asume şi să decidă în numele şi pe seama Societăţii orice clauză contractuală (inclusiv, dar fără a se limita la: modalităţile de rambursare şi a datelor de rambursare a creditelor, prelungirea duratei creditelor, conversia creditelor în orice altă monedă, modificarea structurii garanţiilor creditelor, stabilirea costurilor aferente creditelor, precum şi asumarea oricarei clauze ce ţine de competenţa acţionarilor etc.) şi să semneze în numele şi pe seama Societăţii: (i) Contractul de credit, Contractele de ipotecă mobiliară, Contractele de ipotecă imobiliară si orice act adiţional la contractele de credit încheiate de Societate cu Banca şi la Contractele de ipotecă mobiliară si imobiliara, (ii) orice contract nou de ipotecă mobiliară şi imobiliara.

7.     Împuternicirea d-lui. Idolu Iulian Daniel în calitate de Director General  al Societăţii și a dlui Ursu Marius în calitate de Director Economic să semneze în numele şi pe seama Societăţii, orice document în legatură cu operaţiunile privind facilităţile de credit acordate de Bancă.

8.     Împuternicirea d-lui Idolu Iulian Daniel în calitate de Director General  al Societăţii și a dlui Ursu Marius în calitate de Director Economic să deschidă sau să închidă orice fel de conturi la Bancă, să emită şi să semneze orice fel de cereri şi/sau declaraţii în acest sens în numele şi pe seama Societăţii. Deasemenea, dl Idolu Iulian Daniel poate împuternici orice alte persoane va considera de cuviinţă pentru a efectua operaţiuni pe conturi, stabilindu-le limitele mandatului.

9.    Aprobarea oricărei revocări a prezentului mandat sau a administratorilor imputerniciţi să fie comunicată expres Băncii, printr-o notificare transmisă în acest sens, prin poştă însoţită de o confirmare de primire, documentul de înştiinţare a revocării trebuind să poarte număr de înregistrare în evidenţele creditorului. Până la comunicarea revocării, semnatura dlui. Idolu Iulian Daniel şi a dlui. Ursu Marius fiind pe deplin opozabile Societăţii.

10.    Aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți Proiectului ”Construire terminal sosiri curse externe pasageri” conform Memoriului justificativ nr.32249/12.11.2018.

Accesul acţionarilor se face pe baza procurii speciale sau a mandatului, în cazul reprezentanţilor legali.
Conform art. 14 alin. (6) din Statutul Societatii, dacă în data de 17.12.2018 Adunarea Generală A Acţionarilor nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condiţiilor de cvorum, respectiv prezenţa acţionarilor care să deţină cel puţin 51% din numărul total de drepturi de vot, adunarea ce se va întruni la o a doua convocare la data de 19.12.2018, la sediul Ministerului Transporturilor, Bd. Dinicu Golescu nr. 38, ora 1000, poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.       

 

 

Distribuie pe rețele de socializare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Alte articole


Alte articole

Razie pe șoselele din județ! Peste 500 de sancțiuni

Polițiștii rutieri timișeni, pe șoselele din județ, pentru combaterea principalelor cauze generatoare de accidente.

Un bloc evacuat în mijlocul nopții, după ce un apartament de la etajul 4 a luat foc!

Noaptea trecută, pompierii au fost solicitați să intervină pentru a stinge un incendiu ce a cuprins un apartament de la etajul patru al unui bloc.

O săptămână cu întreruperi zilnice de apă, în Recaș!

Aquatim anunță lucrări de spălare a rețelei de distribuție, în următoarea săptămână, la Recaș!

email: redactie@sursadevest.ro | Publicitate +40 731 028 626
© Sursa de Vest. Toate drepturile rezervate. WebDesign NRGO.