Skip to main content

CCIA Timiș lansează noi serii de cursuri în luna martie!

Camera de Comerţ Timiş demarează în cursul lunii martie 2018 o serie de cursuri.

Responsabil de mediu (Cod COR 325710)

Perioada: 12 – 21 martie 2018 (de luni până vineri între orele 17.00– 21.00)

Cursul se adresează tuturor celor interesați să gestioneze procese de mediu și agenților economici care generează deșeuri.

În conformitate cu Legea nr.211 / 25.11.2011, art. 22, alin.3, deținătorii / producătorii de deșeuri persoane juridice, comercianții, precum și operatorii economici autorizați din punct de vedere al protecției mediului pentru efectuarea operațiunilor de colectare și transport deșeuri „au obligația să desemneze o persoană din rândul angajaților proprii care să urmărească și să asigure îndeplinirea obligațiilor prevăzute de prezenta lege sau să delege această obligație unei terțe persoane”.

Tematica cursului: 

– Instruirea persoanei desemnate cu gestionarea deșeurilor din cadrul firmei, astfel încât să se asigure îndeplinirea obligațiilor legale în domeniul gestionării deșeurilor;

– Aplicarea prevederilor legale privind protejarea mediului;

– Aplicarea procedurilor de calitate;

– Gestionarea cerințelor legale de mediu;

– Elaborarea programului de management de mediu;

– Monitorizarea factorilor de mediu;

– Realizarea auditului intern;

– Supravegherea activității pentru prevenirea efectelor provocate de situațiile de urgență;

– Raportarea activității de mediu;

– Elaborarea documentației sistemului de management de mediu.

Formator: Lavinia-Alina CĂLUȘERU

Taxă de participare: 800 RON.                                                      

Manager de proiect (Cod COR 242101)

Perioada: 12 – 27 martie 2018, după următorul program: 12 – 21 martie: pregătire teoretică (luni – vineri, orele 16.30-20.00); 22 – 27 martie 2018: pregătire practică (realizare proiect).

Cursul se adresează tuturor celor care doresc să acumuleze cunoștințe și abilități în domeniul managementului de proiect. 

Tematica cursului: 

– Management organizațional vs. management de proiect; 

– Definirea, planificarea și implementarea proiectului; 

– Surse și instrumente; 

– Cadrul legislativ și instituțional al Instrumentelor Structurale în UE și România.  

Certificatul de absolvire pentru ocupația „Manager Proiect” reprezintă o condiție esențială pentru oricine dorește să deruleze proiecte cu finanțare europeană.

Informații și înscrieri la tel. 0256 219 173 , 0724604132,  e-mail: amluca@cciat.ro sau la Centrul Regional de Afaceri al CCIAT din Bd. Eroilor de la Tisa nr. 22, cam. 110. Persoană de contact: Ana Maria Luca, consultant cameral.

Inspector în domeniul securității și sănătății în muncă (cod COR 325723)

Perioada: 12 – 30 martie 2018 (de luni până vineri între orele 16.00– 20.00)

Cursul se adresează specialiştilor din orice unitate, instituţie, societate comercială sau bugetară ce urmăreşte organizarea, coordonarea şi monitorizarea activităţii de asigurare a securităţii şi sănătăţii în muncă în conformitate cu normele generale de protecţie a muncii.

Tematica cursului:

Pentru nivel de bază (40 ore)

– Cadrul legislativ general referitor la SSM;

– Concepte de bază referitoare la SSM;

– Noțiuni despre riscuri generale și prevenirea lor;

– Noțiuni despre riscuri specifice și prevenirea lor în sectorul corespunzător activității întreprinderii și / sau unității;

– Acordarea primului ajutor. 

Pentru nivel mediu (80 de ore)

– Cadrul legislativ general referitor la SSM;

– Criterii generale pentru evaluarea riscurilor;

– Organizarea activității de prevenire;

– Acțiuni în caz de urgență;

– Planuri de urgență și evacuare;

– Elaborarea documentatiilor necesare desfășurării activității de prevenire și protecție;

– Evidențe și raportări în domeniul SSM;

– Aplicații practice.

Taxă de participare: Nivel de bază: 650 RON (achitabil în două rate ca persoană fizică)

Condiții de acces minime: studii în învăţământul liceal filieră teoretică în profil real sau filieră tehnologică în profil tehnic.Nivel mediu: 900 RON (achitabil în două rate ca persoană fizică)Condiții de acces minime: studii în învăţământul postliceal în profil tehnic.Informații și înscrieri la tel. 0256 294922, e-mail: cmates@cciat.ro sau la Centrul Regional de Afaceri al CCIAT din Bd. Eroilor de la Tisa nr. 22, cam. 110. Persoană de contact: Cecilia Mateș-coordonator curs.***

Curs GESTIONAR DEPOZIT (Cod COR 432101) 

Perioada: 19 -28 martie 2018 (luni – vineri, între orele 17.00-20.00) 

Cu un puternic caracter practic și aplicativ, cursul se adresează  atât celor ce doresc să fie certificați în recepția, manipularea, depozitarea, livrarea și inventarierea mărfurilor cât și celor care vor să își aprofundeze cunoștințele pe care le au în domeniu cu noțiuni teoretice și soluții practice la diversele probleme apărute în activitatea zilnică.

Tematica cursului:

– Asigurarea gestiunii stocului de bunuri: recepționarea bunurilor; asigurarea condițiilor de depozitare, păstrare și siguranță a bunurilor; monitorizarea, manipularea și depozitarea bunurilor; asigurarea evidenței și raportarea situației stocurilor de bunuri; urmărirea rulajului bunurilor din stoc; eliberarea bunurilor din gestiune.-Intocmirea documentelor de evidență și raportarea activității: selectarea informațiilor; completarea documentației de evidență și raportare; întocmirea rapoartelor; completarea  formularelor; raportarea verbală. 

Taxă de participare: 1000 RON (20% reducere pentru șomeri în baza adeverinței de șomaj).

Informații și înscrieri la tel. 0256219172, 0742/924 344, e-mail: mmuresan@cciat.ro sau la Centrul Regional de Afaceri al CCIAT din Bd. Eroilor de la Tisa nr. 22, cam. 110. Persoană de contact: Milena Mureșan-coordonator curs.

Curs Expert achiziții publice (Cod COR 214946)

Perioada: 19 martie – 3 aprilie 2018 (luni-vineri, între orele  16.30-20.30)

Cursul vizează compartimentele de achiziții publice care urmează a fi formate din cel puțin 3 persoane, din care două treimi cu studii superioare și specializări în domeniul achiziţiilor.

Cursul poate fi urmat atât de persoane care lucrează deja sau care doresc să lucreze în domeniul achizițiilor publice dar și autorităților contractante care participă la licitații publice în calitate de ofertanți.

Tematica cursului:

– Legea achizițiilor publice (legi, hotărâri de guvern). Domeniul de aplicare;

– Modalități de consultare a pieței;

– Aspecte legate de documentația de atribuire – fișa de date și documentele suport (documentul unic european, DUAE); obligații privind încărcarea documentației de atribuire în SEAP – SICAP;

– Procedurile desfășurate integral prin mijloace electronice (on-line) devin regulă pentru toate tipurile de proceduri; 

– Procedura simplificată inițiată prin publicarea în SEAP, insoțită de documentația de atribuire aferentă: perioade, date limită pentru oferte; 

– Utilizarea mijloacelor electronice; e-Certis, sistemul on-line și off-line;  Catalogul electronic și noul SEAP; Dosarul achiziției – trasabilitatea acțiunilor asigurată de SICAP; Arhivarea electronică a dosarului achiziției publice în cazul procedurilor efectuate prin mijloace electronice.

Cursul este structurat în două părți:

A. Partea teoretică – livrarea de cunoștințe și informații.

B. Partea practică –  constă în aplicații practice pentru fiecare sesiune teoretică și familiarizarea cu aplicația SEAP. Se urmărește astfel internalizarea cunoștințelor și informațiilor dobândite în partea de teorie, pentru o mai bună înțelegere și aplicare.

Cursul oferă oportunități de dezvoltare pe piața achizițiilor publice, prin participarea la procedurile de achiziție publică și încheierea de noi contracte cu instituțiile publice înregistrate în Sistemul Electronic de Achiziții Publice.

Formator: Daniela GOIA

Taxă de participare: 1000 RON (achitabil în două rate)

Curs Inspector / Referent Resurse Umane (Cod COR 333304)

Perioada: 19 martie – 6 aprilie 2018 (luni-vineri, între orele  17.00-20.00)

Tematica cursului: 

– Contractul individual de muncă;

– Vechimea în muncă;

– Contractul colectiv de muncă;

– Jurisdicția muncii;

– Răspunderea salariaților;

– Salarizarea. Permisul de muncă;

– Formarea profesională;

– Asigurările sociale de stat;

– Noțiuni de organizare și legislația muncii;

– Modul de desfășurare a activității ca întreprinzător particular;

– Recrutarea și selecția personalului;

– Aplicații în programul REVISAL.

În cadrul cursului de Inspector Resurse Umane se va desfășura și un modul de instruire în aplicația REVISAL, în urma căruia se obține și un CERTIFICAT DE PARTICIPARE. Vor fi prezentate H.G. 500/2011 actualizată și OMMEPS 1918/2011. Pentru modulul de instruire REVISAL, fiecare participant va avea acces individual la un laptop. 

Taxă de participare: 1.000 RON (achitabil în două rate) 

Lectori: Lucica ZIRBĂU, Dan COJOCARU, Delia FARCHESCU

Curs CONTABIL cu aplicații practice în programul SAGA

Perioada: 26 martie – 4 mai 2018 (luni-vineri, între orele  16.30-19.30)

Cursul are caracter intensiv și pregătește participanții pentru evidența contabilă primară, cu aplicații în programul SAGA.

Este un curs practic și util, cu aplicabilitate imediată care tratează prima etapă a demersului contabil: întocmirea corectă a documentelor contabile. Programa de contabilitate are doua module care se întrepătrund: contabilitate primară și contabilitate asistată pe calculator. Cursul se adresează atât persoanelor care sunt absolvenți de studii superioare, precum și celor cu  studii medii care doresc să se califice sau să-și perfecționeze cunoștințele în domeniu. 

Structura cursului:

– Noțiuni introductive; 

– Întocmirea, corectarea, arhivarea și reconstituirea documentelor primare; 

– Inventarierea patrimoniului;

– Contul;

– Înregistrarea operațiunilor economico-financiare;

– Întocmirea balanței de verficare și a situațiilor financiare;

– Monografie contabilă; 

– Partea practică care constă în întocmirea documentelor primare, înregistrarea în contabilitate a operațiunilor economico-financiare și obținerea balanței de verificare se face utilizând aplicațiile informatice.

Informații și înscrieri la Centrul Regional de Afaceri al CCIAT din Bd. Eroilor de la Tisa nr. 22, cam.110, sau la tel. 0720444121, e-mail: tavramov@cciat.ro.

Persoană de contact: Tania Avramov – Manager DFP.

Cursurile se desfășoară la Centrul Regional de Afaceri al CCIAT din Bd. Eroilor de la Tisa nr.22. 

Cursurile sunt autorizate de Autoritatea Națională pentru Calificări (A.N.C.) iar certificatele obținute la absolvire au recunoaștere națională și sunt emise de Ministerul Muncii și de Ministerul Educației.

Certificatele împreună cu suplimentele descriptive în care se menționează competențele dobândite au regim de acte de studii, fiind recunoscute oficial pe piața muncii din România, conform O.G. nr. 129/2000. La cerere, certificatele pot dobândi recunoaștere internațională. Conform Codului Fiscal Art. 21, alin. 2, lit. H, costul cursurilor autorizate de Autoritatea Națională pentru Calificări se deduce integral din impozitul pe profit sau venit.

Certificatele se eliberează în max. 30 de zile de la absolvirea cursului.

Membrii CCIAT beneficiază de 10% reducere din costul cursurilor, conform Ghidului Serviciilor.

Distribuie pe rețele de socializare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.


Alte articole

Nicolae Robu va transforma Timișoara în cel mai mare centru economic din vestul țării (P)

Nicolae Robu, candidatul Alianței PSD-PNL pentru Primăria Timișoara, va transforma Timișoara în cel mai mare centru economic din vestul țării. Robu vrea să readucă orașul la statutul de altădată și va susține dezvoltarea afacerilor pe plan local.

Au fost finalizate serviciile de proiectare pentru proiectul „Înființarea unor centre de colectare cu aport voluntar în județul Timiș – Lot 2”, UAT Peciu Nou

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timiş anunţă finalizarea serviciilor de proiectare pentru proiectul „Înființarea unor centre de colectare cu aport voluntar în județul Timiș – Lot 2” – cod C3I1A0122000518, UAT Peciu Nou.

Preambul pentru viitorul Consiliu Local: PSDPNL s-a aliat cu AUR și Șoșoacă împotriva lui Dominic Fritz în Biroul Electoral (P)

După ce Biroul Electoral de Circumscripție Timișoara a decis că Nicolae Robu a încălcat legea prin lipirea de afișe peste cele ale contracandidaților și a dispus înlăturarea lor, reprezentanții PSDPNL au contestat hotărârea la Biroul Electoral de Circumscripţie Județeană Timiş.

Corpul de Control al primarului Fritz, la Spitalul Municipal pentru RMN-urile ”cadou” făcute unui clan din oraș

Primarul Timişoarei anunţă verificări ample, la Spitalul Municipal, după ce fosta directoare s-a lăudat cu favorurile pe care le-a făcut ţiganilor de pe Loga, pentru a le câştiga bunăvoinţa.